Proces, levering og betingelser

Vi anser ikke din forespørgsel på disse sider som en endelig bestilling, da vi bl.a. ikke kan give dig den konkrete pris på dit skilt. Derfor kan du stadig fortryde, når vi har lavet den endelige pris til dig. Hvis vi har lavet en tegning til dig på skiltet, må denne dog ikke bruges til at bestille skiltet et andet sted. I det tilfælde, at du vil tage tegningen med videre til en anden leverandør, skal du betale Sign Consult for arbejdet med at lave tegningerne.

Alle skilte bliver leveret og monteret hos dig, hvis du ønsker det. Det er ikke muligt at hente skilte på vores kontorer, medmindre det er aftalt. Den pris, du får, er også gerne inklusiv montage og levering, ellers skal det aftales nærmere.

Processen

Processen for bestilling er sådan her. Når du har afgivet en bestilling eller en forespørgsel på et skilt, vil vi hurtigst muligt se på det og lave en tegning, som du får at se til godkendelse. Derefter finder vi den eksakte pris til dig, som du selvfølgelig også skal godkende.

Så går skilteproduktionen i gang. Små folier tager fra nogle dage til lidt over en uge at lave, hvorimod lysskilte tager 4-5 uger eller mere at producere alt efter størrelse og kompleksitet. Vores montører kommer som oftest ud og monterer dit skilt, når det er færdigproduceret. Alt efter hvad der passer dig, og hvor godt det kan planlægges ind i montørernes tid. Hvis der er tale om skilte, hvor der skal søges godkendelse fra kommunen, kan processen tage længere tid. Eller hvis skiltet skal monteres et sted, hvor der skal bruges specielle materialer. Eller et sted hvor det ikke er lige at komme til, så der skal bruges kran eller andet til at få skiltet monteret, så kan det tage længere tid at komme i gang med monteringen, og processen kan blive længere.

Leveringstiden kan også blive forlænget ved helligdage, ferier og fejlleveringer for underleverandører.

Procestegning1
Procestegning2
Procestegning3
Procestegning4
Procestegning5

Brug af dit eget grafisk materiale

Hvis du ønsker at få produceret et skilt med dit eget grafisk materiale, er det dit eget ansvar at have den nødvendige tilladelse til reproduktion af det leverede materiale.

Sign Consult har intet ansvar for manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelser af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Sign Consult sig ansvar overfor tredjemand i anledning af din manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, er det dit ansvar, og Sign Consult holdes skadesløs for et sådant ansvar.

Hvis Sign Consult er i tvivl, om dit materiale strider mod lovgivning eller kan virke stødende for nogen, forbeholder vi os retten til ikke at producere dit materiale.

Hvis kvaliteten af dit materiale, det kan være dit logo, er i for dårlig kvalitet, kan vi ikke lave dit skilt. Logo og andet grafisk materiale skal leveres i høj opløsning og helst i grafiske filer som .ai eller .eps.